Centrala telefoniczna 3 linie 10 numerów

Prezentowana centrala telefoniczna jest produkcji polskiej, chwilowo jeszcze nie zidentyfikowany. Obsługa operowała trzema liniami i dziesięcioma numerami. Takie centrale użytkowane były w małych zakładach pracy w okresie PRL, gdzie dostęp do telefonów mieli tylko dyrekcja i kierownicy.