Broń stromotorowa przeznaczona do towarzyszenia piechocie w różnych warunkach i rodzajach walk, strzelająca głównie pociskami odłamkowo - burzącymi o prostej konstrukcji i obsłudze.

Wyrzutnia artyleryjska pocisków rakietowych WP-8 produkcji polskiej, produkowany była również w wersji stacjonarnej montowanej na okrętach marynarki wojennej.