Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego sięga korzeniami czasów kiedy powstawał Uniwersytet, a więc lat 1809-1817. W 1809 roku zainicjowano kupowanie dzieł z dawnych zbiorów króla Stanisława Augusta, a w 1817 utworzono Wydział Nauk i Sztuk Pięknych wraz z jego Muzeum. Muzeum pierwszego Uniwersytetu Warszawskiego (1808/1816-1831) można uznać za pierwsze muzeum publiczne w Polsce i instytucję, z której wyrosła idea Muzeum Narodowego. 

Muzeum pożarnictwa w Warszawie funkcjonuje przy Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy. Zebrane eksponaty ilustrują historie i dziedzictwo straży pożarnej w dawnej warszawie. Poza obszernymi zbiorami natury technicznej jest przygotowana wystawa ilustrująca historię miasta i życie codzienne strażaków. Można zobaczyć kolekcje hełmów strażackich nie tylko tych używanych w Polsce ale i innych państw europejskich.

Zbiory zebrane w muzeum są skromną ilustracją tego co było produkowane w Zakładach Mechanicznych URSUS, począwszy od okresy międzywojennego a kończąc na początku lat dwutysięcznych. Do ciekawych zbiorów można zaliczyć bogate archiwum fotografii i publikacji.