MM4PS jest przeznaczony do wykonywania zadań poszukiwawczo-ratowniczych nad wodą i lądem, w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy. Śmigłowiec może zabrać na pokład do 19 rozbitków (na noszach 9). Wyposażony jest w środki ratownicze (kamizelki, radiostacje ratownicze, nosze) oraz w dźwig burtowy z wciągarką elektryczną ŁPG-300 o udźwigu 300 kg przeznaczoną do podnoszenia lub opuszczania ludzi i ładunków.

MM4PS jest przeznaczony do wykonywania zdań poszukiwawczo-ratowniczych nad wodą i lądem, w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy. Śmigłowiec może zabrać na pokład do 19 rozbitków (na noszach 9). Wyposażony jest w środki ratownicze (kamizelki, radiostacje ratownicze, nosze) oraz w dźwig burtowy z wciągarką elektryczną j ŁPG-300 o udźwigu 300 kg przeznaczoną do podnoszenia lub opuszczania ludzi i ładunków.