Armata skonstruowana w końcu lat 20. w szwedzkiej firmie Bofors. Jedno z dział dostarczonych do Polski latem 1935 r. i stanowiących uzbrojenie 31. Baterii im. Heliodora Laskowskiego, czterodziałowej baterii artylerii nadbrzeżnej, ustawionej na cyplu Półwyspu Helskiego.

Armata skonstruowana w połowie lat 30. w ZSRR. Do 1954 r. wyprodukowano w sumie blisko 1200 dział.  W radzieckiej marynarce wojennej działa tego typu stosowano zarówno w artylerii nadbrzeżnej, jak i jako uzbrojenie okrętów nawodnych różnych typów.