Przeznaczony jest do ochrony dróg oddechowych człowieka, tam gdzie istnieje zagrożenie gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie stężenie tlenu w powietrzu jest niskie, niewystarczające do oddychania.  Aparat tlenowy składał się z: pochłaniacza wilgoci i dwutlenek węgla z wydychanego powietrza, butli z tlenem i dźwignią zaworu butli oraz maską izolującą do której dostarczane jest powietrze z butli. Maska, szczelnie przylegała do twarzy i wykonana była z gumy i innych materiałów, służących do ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy.

Przeznaczony jest do ochrony dróg oddechowych człowieka, tam gdzie istnieje zagrożenie gazomi szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie stężenie tlenu w powietrzu jest niskie, niewystarczające do oddychania.  Aparat tlenowy składał się z: pochłaniacza wilgoci i dwutlenek węgla z wydychanego powietrza, butli z tlenem i dzwignią zaworu butli oraz maską izolującą do której dostarczane jest powietrze z butli. Maska, szczelnie przylegała do twarzy i wykonana była z gumy i innych materiałów, służących do ochrony dróg oddechowych,oczu i twarzy.

Przeznaczony jest do ochrony dróg oddechowych człowieka, tam gdzie istnieje zagrożenie gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie stężenie tlenu w powietrzu jest niskie, niewystarczające do oddychania.  Aparat tlenowy składał się z: pochłaniacza wilgoci i dwutlenek węgla z wydychanego powietrza, butli z tlenem i dźwignią zaworu butli oraz maską izolującą do której dostarczane jest powietrze z butli. Maska, szczelnie przylegała do twarzy i wykonana była z gumy i innych materiałów, służących do ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy.

Przeznaczony jest do ochrony dróg oddechowych człowieka, tam gdzie istnieje zagrożenie gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie stężenie tlenu w powietrzu jest niskie, niewystarczające do oddychania.  Aparat tlenowy składał się z: pochłaniacza wilgoci i dwutlenek węgla z wydychanego powietrza, butli z tlenem i dźwignią zaworu butli oraz maską izolującą do której dostarczane jest powietrze z butli. Maska, szczelnie przylegała do twarzy i wykonana była z gumy i innych materiałów, służących do ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy.