45 mm Armata przeciwpancerna wz. 37 (53-K)

Użytkowana przez wojsko polskie w walkach o wyzwolenie wybrzeża w 1945 roku.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 1937 - 1944
Kaliber: 45 mm
Długość lufy: 2070 mm (L/46)
Ciężar: 560 kg (bojowa), 1200 kg (marszowa)
Zasięg poziomy: około 4 200 m
Kąt ostrzału: -8° do +25° (w pionie), 60° (w poziomie)
Szybkostrzelność praktyczna: 20 do 25 strz. / min.
Obsługa: 5-6 artylerzystów