105 mm Armata morska BOFORS wz.36 B-24-P z ORP Sęp

Wz. B-24 produkcji radzieckiej z powojennego uzbrojenia okrętu podwodnego ORP "Sęp".

Dane techniczne

Produkcja: Szwecja
Wytwórca: BOFORS
Czas powstania: od 1936 roku
Zasięg poziomy: około 2 000 m
Ciężar pocisku: 15 kg
Szybkostrzelność: 10 - 15 strz./min.