Wełniane rękawiczki trójpalczaste

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: pierwsza połowa XX wieku