122 mm Wyrzutnia artyleryjska BM-21 na podwoziu samochodu URAL-375D

Wyrzutnia BM-21 jest przeznaczona do niszczenia środków ogniowych piechoty, stanowisk artyleryjskich, zwalczania sprzętu bojowego w rejonach ześrodkowania oraz umocnień.

Wyrzutnia weszła na uzbrojenie dywizjonów artylerii rakietowej dywizji zmechanizowanych, pancernych oraz brygad artylerii rakietowej w 1966 roku. Wyrzutnie BM-21 znajdują się w dalszym ciągu na uzbrojeniu WP.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: Permska fabryka im. Lenina
Czas powstania: lata 1960 - 1988
Kaliber pocisku: 122 mm
Donośność max.: 20 000 m
Ciężar w położeniu bojowym: 13 700 kg
Czas oddania salwy: 20 s
Obsługa: 4 ludzi