Opancerzony samochód rozpoznawczy FUG

Seryjną produkcję samochodów opancerzonych rozpoczęto w 1963 roku. W połowie lat sześdziesiątych FUG-i weszły na wyposarzenie pododdziałów rozpoznawczych i przeciwpancernych WP. Samochody FUG na przełomie lat sześdziesiątych i siedemdziesiątych zostły wys\cofane z uzbrojenia i zastąpione samochodami opancerzonymi BRDM-2.

Dane techniczne

Produkcja: Węgierskiej
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 60-te. XX wieku
Masa: 6 100 kg
Załoga: 1+4 żołnierzy desantu
Uzbrojenie: stałego brak, możliwość zamontowania SGMB
Opancerzenie: płyty walcowane, łączone spawaniem
Prędkość pływania: 8,5 - 9 km/h
Zasięg: 500 km