Samochód URAL-375 z wieżą kontroli lotów

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: Uralskij Awtomobilnyj Zawod
Czas powstania: od 1963