85 mm Lekkie działo samobieżne ASU 85 nr 1601

W służbie Armii Radzieckiej od początku lat 60-tych w Wojsku Polskim używany w latach 60 i 70-tych przez 6 Pomorską Dywizję Powietrzno-Desantowa.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 1961 -
Masa: 15,5 t
Długość: 8,44 m, kadłuba: 6,24 m
Szerokość: 2,97 m
Wysokość: 1,94 m
Prześwit: 0,42 m
Załoga: 4 ludzi
Uzbrojenie: armata D-70 kal. 85 mm, karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm
Opancerzenie max.: 40 mm
Prędkość max.: 45 km/h
Zasięg: 60 km