Pierwszy Mi-2 trafił do polskiego lotnictwa wojskowego w 1967 roku. Dwa lata później stan posiadania został powiększony do 34 maszyn. W 1985 roku nasze lotnictwo wojskowe miało na wyposażeniu 270 egzemplarzy Mi-2 różnych wersji. Wiele z nich jest w dalszym ciągu na wyposażeniu naszych sił zbrojnych.

Wyposażona w radar wersja Mi-4 do zwalczania okrętów podwodnych, pierwszy śmigłowiec tego rodzaju wykorzystywany przez lotnictwo polskiej Marynarki Wojennej.