Silnik rakietowy 9D21

 

Silnik rakietowy jednokomorowy na paliwo ciekłe jednorazowego działania. Wyposażony jest w zespół turbopompy zasilającej silnik w materiały pędne (paliwo i utleniacz). Paliwem silnika jest jest produkt pochodzący z przerobu ropy naftowej a utleniaczem kwas azotowy. Do rozruchu używa się paliwa samozapłonowego i utleniacza pochodnego od kwasu azotowego. Silnik wyposażony jest w szereg agregatów jak: pompa turbinowa z gazogeneratorem, regulator ciągu, stabilizator ciśnienia, układ wyłączania silnika.

Silnik 9D21 był przeznaczony do napędu rakiety operacyjn0-taktycznej 8K14 kompleksu R-17 (R-300). System ten w skład którego weszła samobieżna wyrzutnia na podwoziu kołowym 9P117 oraz rakieta) opracowany został w zespole kierowanym przez konstruktora Korolewa na przełomie lat 50 i 60-tych. Został przyjęty na uzbrojenie Armii Radzieckiej w xxxx roku. Był też eksportowany m. in. do Polski. Była oznaczona w kodzie NATO kryptonimem "Scud-B".

Źródło: http://www.muzeumlotnictwa.pl/

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: rok
Ciąg silnika na ziemi: 13 310 kG (130,5 kN)
Zużycie materiału pędnego: 57,83 kg/sek
Czas pracy silnika: 67 sek
Ciężar silnika: 120 Kg