Samolot pasażersko-transportowy Iljuszyn (VEB) Ił-14S

Jako najszybszy środek transportu samolot znalazł zastosowanie już w pierwszych latach swego istnienia. Przewóz ludzi i sprzętu wymagał dużych, wielosilnikowych maszyn.

Samolot Iliuszin Ił-14 został zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Siergieja Iliuszina jako następca samolotów DC-3 i Li-2. W dniu 15 sierpnia 1945 roku pierwszy lot wykonał samolot Ił-12 z silnikami wysokoprężnymi ACz-31. Następnie został opracowany i w dniu 7 stycznia 1946 roku oblatany Ił-12 z silnikami ASz-82FN. W 1948 roku samolot ten wszedł do eksploatacji, a od roku następnego produkowana była jego wersja Ił-12B. Maszyna ta początkowo zabierała do 21 pasażerów, później zwiększono tę liczbę do 28. Łącznie wyprodukowano ponad 4000 egzemplarzy tego płatowca. Latały one w ZSRR i większości krajów socjalistycznych.

Udoskonaloną odmianą tego samolotu był Ił-14. Oblot płatowca odbył się 20 września 1950 roku. Nowy samolot miał prawie nie zmieniony kadłub, inne natomiast były skrzydła oraz kształt usterzenia pionowego. Zamontowano także silniki o większej mocy i mniejszym zużyciu paliwa. Początkowo produkowana była 18-miejscowa wersja oznaczona Ił-14P. W roku 1956 powstała wersja z wydłużonym kadłubem, która początkowo zabierała 24, a później 28 lub nawet 32 pasażerów oraz czteroosobową załogę. Wersja transportowa była oznaczona jako Ił-14G lub Ił-14T. Wojskowa wersja samolotu, Ił-14D, przeznaczona była do desantu.

W latach 1954-1960 zbudowano łącznie 3500 egzemplarzy płatowca. W byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej na podstawie licencji zbudowano 80 sztuk w wersji Ił-14P. W Czechosłowacji z licencji powstało 200 samolotów pod oznaczeniem Avia AV-14. W Czechosłowacji była także zbudowana 42-miejscowa wersja oznaczona jako Avia AV-14 Super oraz wersja fotogrametryczna z przedłużonym, oszklonym dziobem.

Samoloty lł-14 były używane w komunikacji lotniczej ZSRR i krajów socjalistycznych. Polska zakupiła samoloty Ił-14 dla PLL LOT oraz lotnictwa wojskowego. Płatowce te były między innymi na wyposażeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, a pojedyncze egzemplarze używano także w innych celach.

Prezentowany egzemplarz Ił-14S to luksusowo wyposażona salonka należąca do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Płatowiec zbudowano w 1959 roku w Niemczech Wschodnich. Po ukończeniu służby samolot trafił do zbiorów Muzeum w 1987 roku.

 Źródło: http://www.muzeumlotnictwa.pl/

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR, NRD
Wytwórca: Iliuszin
Czas powstania: 1959 rok
Rozpiętość: 31,7 m
Długość: 21,3 m
Masa startowa: 17 250 kg
Pułap: 7 400 m
Zasięg: 1 500 km
Max. prędkość: 430 km/h
Silnik: gwiazdowy 2 x ASz-82T 1900 KM (1397 kW)
Uzbrojenie: