Pług specjalny CW-4P

Dane techniczne

Produkcja: Polska, (Grudziądz)
Czas powstania: początek lat 70-tych XX w.
Wytwórca: Fabryka Maszyn Rolniczych AGROMET-UNIA w Grudziądzu
Technika wykonania: wyrób fabryczny
Głębokość orki: do 12 cm
Wydajność: 0,5 ha/godz.
Przeznaczenie: wykonywanie podorywek