Sieczkarnia toporowa 1918-1939 r.

Dane techniczne

Produkcja: Polska, (Ostrówek)
Czas powstania: 1918-1939 r.
Wytwórca: Fabryka Odlewów Żelaznych i Narzędzi Rolniczych oraz Warsztaty Mechaniczne OSTRÓWEK
Technika wykonania: wyrób fabryczny