Celownik ASP-PFD-21 jest celownikiem optycznym, przeznaczonym do celowania do celów powietrznych i naziemnych podczas strzelania z działka, niekierowanych i kierowanych pocisków rakietowych oraz bombardowania z lotu nurkowego.