Celownik optyczny ASP-PFD-21

Celownik ASP-PFD-21 jest celownikiem optycznym, przeznaczonym do celowania do celów powietrznych i naziemnych podczas strzelania z działka, niekierowanych i kierowanych pocisków rakietowych oraz bombardowania z lotu nurkowego.

Dane techniczne

Strzelanie do celów powietrznych:
Odległość do celu: 400 - 2000 m ( niekierowane pociski rakietowe)
Odległość do celu: 600(300) - 2000 m (działko)
Wysokość lotu: 200 - 25 000 m
Prędkość celu: 500 - 2000 km/h
Strzelanie do celów naziemnych:
Odległość do celu: 2000 m
Kąt nurkowania: 10o - 50o
Wysokość lotu: 500 - 1 500 m
Prędkość samolotu: 600 - 1 000 km/h