lł-28R to wersja rozpoznawcza z powiększonym zbiornikiem paliwa w  komorze bombowej oraz dodatkowymi zbiornikami zamontowanymi na końcach skrzydeł. Komorę bombową przystosowano również do zabierania zestawu  aparatów, flar i bomb oświetlających. W Polsce eksploatowano 9 samolotów lł-28 w wersji rozpoznawczej.

Eksponat użyczony z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.