Samoloty bombowe Pe-2 skonstruowano w ZSRR w latach 1939-40 r. W okresie II wojny światowej był to podstawowy typ bombowca frontowego radzieckich sił powietrznych. Do momentu przerwania produkcji seryjnej w 1946 r. zbudowano 11 427 samolotów Pe-2 różnych wersji.

Samolot Tu-2 skonstruowano w ZSRR na początku lat 40. Produkcja seryjna maszyn tego typu została uruchomiona w 1943 r. Tu-2 uczestniczyły w działaniach bojowych radzieckich sił powietrznych w końcowym okresie II wojny światowej. Do momentu przerwania produkcji seryjnej w 1948 r. zbudowano 11 427 samolotów Tu-2 różnych wersji.

Sowiecki samolot myśliwski o konstrukcji duralowej, półskorupowej. Pierwszy lot prototypu odbył się w 1978 r. Do produkcji seryjnej skierowany w 1984 roku. W polskim lotnictwie wojskowym miał być następcą MiG-21, jednak ze względów finansowych, a później w wyniku zmian politycznych nie kupiono większej ich liczby.

 

Samoloty myśliwskie MIG-21 zostały skonstruowane w ZSRR w latach 50. Są to lekkie myśliwce przechwytujące, przeznaczone do zwalczania celów powietrznych na średnich i małych odległościach, także w trudnych warunkach atmosferycznych.

Samolot myśliwsko-bombowy produkcji ZSRR. Następca Su-17 skonstruowany w biurze OKB Pawła Osipowicza Suchoja w latach siedemdziesiątych XX wieku. M4 jest to oznaczenie samolotu produkowanego. w ZSRR na eksport. Znajdowały się na wyposażeniu lotnictwa Afganistanu, Angoli, Czechosłowacji, Iraku, Jemenu, NRD, Polski, Syrii i Wietnamu.

Samolot I-22 został zaprojektowany w Instytucie Lotnictwa jako maszyna przeznaczona do zawansowanego szkolenia pilotów odrzutowych samolotów bojowych. „Iryda" miała w przyszłości zastąpić wysłużone samoloty TS-11 „Iskra". Rozważano także przystosowanie ich do roli samolotów bezpośredniego wsparcia pola walki.

Samolot TS-8 „Bies" został zaprojektowany w Instytucie Lotnictwa przez zespół konstruktorów pod kierunkiem doc. inż. Tadeusza Sołtyka. Był on przeznaczony do wszechstronnego szkolenia w pilotażu podstawowym, a także do szkolenia i treningu w pilotażu wyższym z zastosowaniem elementów szkolenia bojowego. „Bies" był pierwszym polskim powojennym samolotem z polskim silnikiem, produkowanym w dużych seriach dla lotnictwa wojskowego.

Więcej artykułów…