45 mm Armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)

Podstawowy sprzęt przeciwpancerny Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego od 1943 roku. Z odległości 500 m pocisk podkalibrowy przebijał pancerz o grubości 51 mm. Armata o trakcji Konnej lub Motorowej.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: połowa XX wieku
Kaliner: 45 mm
Ciężar bojowy: 1 000 kg
Obsługa: 5 żołnierzy
Szybkostrzelność: 15 - 25 strz./min.
Donośność: 4 670 - 8 870 m