Muzeum Nurkowania w Warszawie

Muzeum prowadzone przez grono pasjonatów, przez lata swojej działalności udało się zebrać wiele ciekawych eksponatów. Kolekcja zawiera materiał który można podzielić zgodnie z podziałem: nurkowanie klaayczne i nurkowanie swobodne. Można zobaczyć jak zmieniała się technika nurkowania na przestrzeni około 100 lat. Ciekawym jest fakt, że większość sprzętu zebranego jest produkcji polskiej.