Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie

Do zakresu działania Oddziału wchodzi gromadzenie sprzętu ciężkiego Wojska Polskiego i armii obcych, prowadzenie działalności poszukiwawczej i wydobywczej oraz organizacja, nadzór i uczestnictwo w konserwacji obiektów oraz remoncie pomieszczeń i urządzeń fortecznych.

 Źródło: http://www.muzeumwp.pl/muzeum-polskiej-techniki-wojskowej.php