100 mm armata przeciwpancerna BS - 3

Ciągnione armaty przeciwpancerne należą już dziś do rzadkości, a ich miejsce zajęły przenośne i samobieżne przeciwpancerne zestawy poci­sków kierowanych. Jednak w niektórych armiach są nadal eksploatowa­ne, a dotyczyło głównie państw byłego Związku Radzieckiego i kilku kra­jów byłego Układu Warszawskiego. Właśnie w ich uzbrojeniu znajdują się armaty T-12 kalibru 100 mm (znane również pod oznaczeniem 2A19) i ich ulepszone wersje MT-12.

Armatę T-12 wprowadzono do wojsk w połowie lat pięćdziesiątych. Doświadczenia zdo­byte podczas eksploatacji ujawniły potrzebę modernizacji armaty, w wy­niku której jej podwozie wyposażono w zawieszenie uresorowane na wałkach skrętnych, blokowane w położeniu bojowym. Tak udoskonalona armata otrzymała oznaczenie MT-12. Obie armaty mają smukłą lufę dłu­gości 60 kalibrów, zakończoną akcyjnym, jednokomorowym hamulcem wylotowym oraz tarczę ochronną. Łoże dolne z ogonami wyposażono w zdejmowaną rolkę (umieszczoną przy lemieszach), ułatwiającą przeta­czanie działa przez obsługę.

Mimo że armaty T-12 i MT-12 służą przede wszystkim do strzelania na wprost, to wyposażono je w przyrządy celownicze, umożliwiające prowa­dzenie również ognia pośredniego (jak typowe działo polowe) nabojami z pociskami odłamkowo-burzącymi.

Do zwalczania celów opancerzonych stosowano naboje zespolone z po­ciskami przeciwpancernymi podkalibrowymi, stabilizowanymi brzechwo­we o zdolności przebicia pancerza grubości 215 mm z odległości 1000 m. Ponadto do T-12 i MT-12 używano nabojów z pociskami ku­mulacyjnymi stabilizowanymi brzechwowe oraz przeciwpancernymi poci­skami kierowanymi 9M117 Kastet.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Kaliber pocisku: 100 mm
Masa pocisku: 4,69 kg
Długość działa: 6,126 m
Szerokość działa: 1,8 m
Ciężar działa: 2 750 kg
Wysokość działa: 1,8 m
Donośność: 8 200 m
Kąt ostrzału poziomego: 27 stopni
Kąt ostrzału pionowego: -6 do +20 stopni
Obsługa: 6 żołnierzy
Szybkostrzelność: 8 strz./min.