Przeciwlotnicza armata 85 mm wz. 39 uważana była za jedną z najlepszych konstrukcji jakie powstały w ZSRR Był to projekt bardzo prosty w budowie, zawierający tylko najniezbędniejsze elementy. Cała konstrukcja tego działa oparta została na elementach i podzespołach armaty przeciwlotniczej 76 mm KS-6. Możliwe to było dzięki uniwersalne konstrukcji zamka armaty, do którego bez większych przeróbek pasowały pociski większego kalibru.

57 mm ciągniona, przeciwlotnicza armata au­tomatyczna wz. 1950 konstrukcji radzieckiej, wprowadzona do uzbrojenia ZSRR na początku lat 50 w miejsce 37 mm ciągnionej ar­maty przeciwlotniczej wz. 1939. Armata służy do zwalczania celów powietrznych na wysokościach do 6000 m (z zastosowaniem przelicznika artyleryjskiego PUAZO) lub 5500 m - przy użyciu półautomatycznego celownika przeciwlotniczego, a także celów naziemnych (w tym opancerzonych) na odległościach do 12 000 m. S-60 to broń samoczynna, działająca na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, ryglowana przez obrót zamka. Lufa, z przewodem bruzdowanym, jest zakończona jednokomorowym, wielooknowym hamulcem wylotowym.

100 mm armata przeciwlotnicza została wprowadzona na uzbrojenie w roku 1948. Podstawowe elementy konstrukcyjne to lufa z zamkiem, oporopowrotnik, hamulec powrotu, automatyczna nastawnica zapalników, mechanizm odpalający, mechanizm naprowadzania, podwozie i przyrządy celownicze. Na szczególną uwagę zasługują dwa hydrauliczne hamulce powrotu, pochłaniające ogromną energię lufy po wystrzale. Mechanizm dosyłający to ruchome korytko ładownicze oraz dosyłacz hydropneumatyczny. Z działa można prowadzić ogień automatyczny, jak tez strzałami pojedynczymi – do celów naziemnych.