85 mm armata przeciwlotnicza wz. 39

Przeciwlotnicza armata 85 mm wz. 39 uważana była za jedną z najlepszych konstrukcji jakie powstały w ZSRR Był to projekt bardzo prosty w budowie, zawierający tylko najniezbędniejsze elementy. Cała konstrukcja tego działa oparta została na elementach i podzespołach armaty przeciwlotniczej 76 mm KS-6. Możliwe to było dzięki uniwersalne konstrukcji zamka armaty, do którego bez większych przeróbek pasowały pociski większego kalibru.

W latach czterdziestych stworzono zestaw przeciwlotniczy, dołączając do armaty radar, a wszystkie urządzenia i mechanizmy kierunkowe wyposażono we wspomagające ich pracę urządzenia.

W skład wyposażenia, oprócz amunicji przeciwlotniczej, wchodziła amunicja przeciwpancerna, na wypadek niespodziewanego ataku czołgów. Ogień do czołgów wykonywany z tego działa okazał się tak skuteczny, że działo to wykorzystano do czołgów T-34/85 oraz do dział samobieżnych SU-85.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Kaliber pocisku: 85 mm
Masa pocisku: 4,69 kg
Długość działa: 6,126 m
Szerokość działa: 1,8 m
Ciężar działa: 2 750 kg
Wysokość działa: 1,8 m
Donośność: 8 200 m
Obsługa: 6 żołnierzy
Kąt ostrzału poziomego: 27 stopni
Kąt ostrzału pionowego: od -6 do +20 stopni
Szybkostrzelność: 8 strz./min.