122 mm polowa wyrzutnia rakietowa BM-21

122 mm samobieżną polową wyrzutnię rakietową BM-21 Grad (rzeczy­wisty kaliber prowadnicy 122,4 mm) opracowano w latach pięćdziesią­tych i obecnie uważana jest za najpopularniejszą broń w swojej klasie na świecie. Jest produ­kowana w kilku wersjach, nie licząc wielu jej kopii, które powstały w kil­ku krajach, m.in. w Chinach, Egipcie, Indiach, Iranie, Ira­ku, Korei Północnej, Pakistanie i Rumunii.

Podstawowy model wyrzutni - BM-21 Grad -jest zbudowany na podwo­ziu samochodu ciężarowego Ural-375D (6x6), natomiast ostatni - BM-21-1 Grad (o symbolu 9P137) - na podwoziu samochodu ciężarowego Ural-4320 (6x6) z silnikiem wysokoprężnym. Część artyleryjska wyrzutni zawiera pakiet 40 prowadnic rurowych (ułożonych w czterech rzędach po 10 sztuk), który zamontowano obrotowo w tylnej części pojazdu, nad tylnymi osiami podwozia. Całą zawartość pakietu można wystrzelić w czasie 20 sekund.

Na przestrzeni wielu lat eksploatacji wyrzutni wyprodukowano do niej bogatą gamę amunicji, z której najnowsze pociski rakietowe (wprowa­dzone do uzbrojenia w 1991 roku) mają maksymalną donośność 30 000 m, starsze zaś - 20 500 m. Rakiety mogą być uzbrojone·<br />w głowice odłamkowo-burzące (kilka typów), dymne, zapalające i chemiczne (obecnie wycofane z wojsk). Ponadto najnowsze typy pocisków wyposaża się w głowice kasetowe, które przenoszą podpociski i miny przeciwpancerne lub przeciwpiechotne.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Kaliber pocisku: 122 mm
Masa pocisku: 77,5 kg
Ciężar działa: 13 700 kg
Szerokość działa: 2,69 m
Długość działa: 7,35 m
Wysokość działa: 2,852 m
Donośność: 20 500 m
Zasięg jazdy: 1 000 km
Kąt ostrzału poziomego: 180 stopni
Kąt ostrzału pionowego: od 0 do +55 stopni
Obsługa: 6 żołnierzy