Wyrzutnia rakietowa R – 11M

W grudniu 1950 W ZSRR przystąpiono do prac nad projektami kompleksów rakietowych oznaczonych kryptonimami R-11 i R-12. Już··w październiku 1951 r. opracowano szkicowy projekt nowego pocisku oznaczonego symbolem 8A61a na początku 1953 r. była gotowa pierwsza partia rakiet przeznaczonych do prób poligonowych oraz zestaw wyposażenia naziemnego. Program badań poligonowych zakładał wykonanie 35 startów w czterech etapach.

13 grudnia 1953 r. podjęto decyzję o przeniesieniu zespołu konstrukcyjnego pracującego nad kompleksem R-11 do zakładu na Uralu. Sinilszczikow – konstruktor - odmówił wyjazdu, co wzbudziło wściekłość ministra obrony ZSRR. Konstruktora natychmiast usunięto z zespołu i zaprzestano wymieniać jego nazwisko jako współtwórcy systemu R-11 (praktycznie dopiero w latach 90-tych zaczęto wspominać o jego pracy przy tym kompleksie).

Pierwszy start rakiety 8A61 przeprowadzono w dniu 18 kwietnia 1953 r. Niestety, z powodu defektu układu stabilizacji (kanału pochylenia rakiety), start był nieudany. Z dziesięciu przeprowadzonych w 1953 r. startów trzy były nieudane, ale uzyskane wyniki pozwoliły na dopracowanie konstrukcji rakiety. Podstawowym mankamentem tej serii był zbyt mały impuls silnika rakietowego, niepozwalający na osiągnięcie zakładanego zasięgu. Z dziesięciu startów wykonanych w 1954 r. w ramach II etapu prób, tylko jeden był nieudany. Pozostałe rakiety przeleciały zakładany dystans 270 km i osiągnęły rejon celu·w granicach założonego rozrzutu. W dniu 21 lipca 1955 r. po zakończeniu prób kwalifikacyjnych podjęto decyzję o przyjęciu kompleksu R-11 z rakietą 8A61 do uzbrojenia.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Masa rakiety: 1 645 kg
Masa startowa: 5 350 kg
Długość rakiety: 10,4 m
Średnica rakiety: 0,88 m
Prędkość max: 1 440 m/s
Głowica: konwencjonalna
Donośność: 270 km
Uchylenie boczne: 750m
Uchylenie odległości: 1 500 m