73 mm Pocisk PG-9W GMNATNIM SPG - 9

73 mm granatnik przeciwpancerny był na wyposażeniu pododdziałów piechoty oraz jednostek powietrzno - desantowych. Jego przezna­czenie to przede wszystkim zwalczanie czołgów, samochodów pancernych oraz różnego typu pojazdów opancerzonych. Może też być wyko­rzystywano do niszczenia środków ogniowych znajdujących się w betonowych oraz drewnianych schronach bojowych. Nabój PG - 9W składa się z dwóch zasadniczych części: granatu przeciwpancernego PG-9 oraz prochowego ładunku miotającego PG-9P. Podstawowe elementy granatu to: głowica bojowa, silnik rakietowy oraz zapalnik WP-9.

Działania granatu: w momencie naciśnięcia mechanizmu odpalającego powstaje impuls elektryczny, który dociera do dwóch zapłonników elektrycznych, te z kolei zapalają proch dymny ładunku zapalającego. Ciśnienie wytworzonych w ten sposób gazów rozrywa łuskę i powoduje zapalenie prochu taśmowego ładunku miotającego - startowego, co zapoczątkowuje ruch pocisku w przewodzie lufy. Równocześnie zapalają się smugacze pozwalające na obserwację toru lotu pocisku. Cześć gazów uchodzi poprzez boczne otwory w dyszy w przestrzeń między gra­natem a lufą nadając pociskowi ruch obrotowy. W momencie, gdy ciśnienie gazów osiągnie odpowiednią wartość, gazy prochowe zaczną uchodzić przez dyszę granatnika. Po opuszczeniu lufy brzechwy granatu pod działaniem sił odśrodkowych oraz napływającego strumienia powietrza - otwierają się, stabilizując tor lotu. Również w momencie opuszczenia lufy poprzez iglicę zapalony zostaje opóźniacz, który w dal­szej kolejności pobudza ładunek prochowy silnika rakietowego, a gazy prochowe uchodzą przez dyszę - powstająca w ten sposób siła odrzu­tu zwiększa prędkość granatu. Po wypaleniu się ładunku prochowego - pocisk leci siła bezwładności. W momencie uderzenie w przeszkodę, zapalnik powoduje zapłon materiału wybuchowego i utworzenie się strumienia kumulacyjnego przebijającego pancerz.

1 - część głowicowa zapalnika. 2 - podkładka, 3 - czepiec balistyczny, 4 - stożek przewodzący prąd, 5 - pierścień dociskowy, 6 - izolator 7 - wkładka kumulacyjna 8 - przewod­nik prądu. 9 - materiał wybuchowy. 10 - kadłub. 11 - ekran, 12 - tulejka, 13 - podkładka, 14 - pierścień, 15 - tulejka, 16 zapalnik denny, 17 - podkładka, 18 - pierścień dociskowy - dno, 20 - opóźniacz zapłonu. 21 - kompensator, 22 - ładunek prochowy, 23 - nic kapronowa, 24 - komora spalania, 25 - przepona, 26 - dysza, 27 - brzechwa 28 - nić ka-pronowa, 29 - podkładka. 30 - tarcza, 31 - tuleja, 32 - podkładka, 33 - krzyżak stabilizatora, 34 - końcówka, 35 - łącznik, 36 - rygiel, 37 - krążek 38 - sprężyna 40 - tuleja 41 - proch taśmowy, 43 - łuska, 44 - proch dymny, 45 - płótno, 46 - zapłonnik elektr. 47 - rurka, 48 - taśma, 49 - korek, 50 - przepona 51 - krążek 52 - wkręt 53 -sprężyna stykowa. 54 - pierścień stykowy, 55 - tarczajjastyczna, 56 -tarcza celuloidowa. 57 - taśma^S-hjleja dociskowa, 59 - pierścień 60 smugacz 61 - podkładka 62 - oś

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Rodzaj: przeciwpancerny-kumulacyjny
Kaliber: 73 mm
Masa naboju: 4,39 gran
Masa pocisku: 2,53 kg
Długość naboju: 670 mm
Przebijalność: ok 400 mm
Zasięg efektywny/maksymalny: 500/1 300 m