Przeciwpancerny pocisk kierowany 9M14 - MALUTKA

Pierwszym przeciwpancernym pociskiem kierowanym wyprodukowanym w ZSRR i wprowadzonym na uzbrojenie Wojska Polskiego był pocisk 3M6 Trzmiel. Pocisk ten miał jednak wiele wad - duże rozmiary, minimalna odległość strzału - 600 metrów, niska prędkość przeloto­wa, skomplikowane naprowadzanie na cel. Dalsze prace badawcze nad usunięciem tych wad doprowadziły do powstania ppk MALUTKA, oznaczonego jako 9M14. Został on wprowadzony do seryjnej produkcji w roku 1961, a na wyposażenie Armii Radzieckiej wszedł w roku 1963. Pocisk składa się z głowicy kumulacyjnej 9N110 z zapalnikiem kontaktowym, silnika startowego, silnika marszowego na stały materiał pędny, rozkładanych plastikowych stabilizatorów, aparatury pokładowej oraz smugacza, ułatwiającego obserwacje toru lotu pocisku.

Począt­kowo MALUTKA wchodziła w skład zestawu określanego mianem 9K11, a później 9K14 pociski oraz przenośne wyrzutnie 9P111. Trzyoso­bowa załoga w trzy minuty przygotowuje zestaw do walki. Po dalszych modernizacjach opracowano pierwszą wersję samobieżną oznaczoną jako 9P110 opartą o transporter BRDM z unoszoną 6-cio prowadnicową wyrzutnią. W 1968 roku zmieniono transporter na nowszy model -BRDM-2, a cały zestaw otrzymał oznaczenie 9P133, także z sześcioma prowadnicami. W roku 1969 dokonano kolejnej modernizacji pocisku - wprowadzono półautomatyczny układ kierowania pociskiem oraz dwa smugacze.

MALUTKA należy do l generacji przeciwpancernych pocisków kierowanych - naprowadzanie na cel wymusza na operatorze ciągłą ob­serwację celu oraz pocisku - każde odchylenie toru lotu musi być przez niego skorygowane. Zastosowanie półautomatycznego układu celo­wania powodowało konieczność utrzymania już tylko celu na krzyżu celownika. Wszelkie komendy przekazywane są za pomocą nawiniętego na szpulę mikrokabla o średnicy 0,12 mm zbudowanego z trzech miedzianych żył.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Masa pocisku: 11,9 kg
Masa materiału wybuchowego: 2,5 kg
Kaliber pocisku: 125 mm
Przebijalność pancerza: do 410 mm
Prędkość średnia pocisku: 120 m/s
Rozpiętość pocisku: 393 mm
Długość pocisku: 863 mm
Zasięg minimalny: 500 m
Zasięg maksymalny: 3 000 m
Obsługa: 3 żołnierzy