Przeciwpancerny pocisk kierowany 9M115 - METYS

W roku 1978 w biurze konstrukcyjnym KBP kierowanym przez Szipunowa opracowano nowy, miniaturowy przeciwpancerny pocisk kie­rowany 9M115 METYS. Jego wygląd oraz konstrukcja wyrzutni 9P151 były bardzo podobne do 9M111 FAGOT. Znacząco zmniejszono jed­nak wagę i wymiary zestawu oraz zastosowano nowy celownik o innej konfiguracji - 95816. Zrezygnowano w tym pocisku miedzy innymi z in­stalowania w pocisku źródła zasilania. Energię zasilającą przekazywano tym samym przewodem, co sygnały sterujące. Ich źródłem była piro-bateria zakładana na gniazda wyrzutni przed odpaleniem pocisku. METYS bardzo przypomina wyglądem pocisk FAGOT, ale posiada tylko trzy stabilizatory i market ulokowany poza osią pocisku.

Osiągnięcie gotowości bojowej zajmuje dobrze wyszkolonej obsłudze około 12 sekund, a wszystkie cztery pociski, jakie wchodzą w skład zestawu, mogą być odpalone w ciągu jednej minuty. Prawdopodobieństwo trafienia pocisku wynosi około 90%. METYS może być także odpa­lany z pomieszczeń zamkniętych, a w razie potrzeby można go zdjąć ze statywu i odpalić z ramienia. Jest to jednak najsłabszy radziecki przeciwpancerny pocisk kierowany. Na wyposażeniu Wojska Polskiego od 1984 roku, przede wszystkim w jednostkach desanto - szturmo­wych. Kierowanie pociskiem - półautomatyczne z przewodowym przesyłaniem sygnału kierowania. Typ pocisku - rakietowy z głowicą bojową o działaniu kumulacyjnym. Napęd pocisku - dwukomorowy silnik rakietowy - startowy i marszowy na paliwo stałe.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Masa pocisku: 11,9 kg
Masa materiału wybuchowego: 4,8 kg
Kaliber pocisku: 93 mm
Przebijalność pancerza: do 460 mm
Prędkość średnia pocisku: 180 m/s
Rozpiętość pocisku: 187 mm
Długość pocisku: 733 mm
Zasięg minimalny: 40 m
Zasięg maksymalny: 1 000 m
Obsługa: 2 żołnierzy