Podstawowy czołg Armii Czerwonej (ZSRR) w czasie II Wojny Światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu.