Mina partyzancka

Produkowana w okresie okupacji w Skarżysku w latach 1943 - 45. Konstruktorzy: Jerzy Stefanowski "Habdank", Roman Szumielewicz "Gwer", Eugeniusz Kowalski "Łoś".

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Czas powstania: lata 1943 - 45