14.5 mm karabin Maszynowy plot ZPU-2

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Kaliber: 14,5 mm
Masa w położeniu marszowym: 994 kg
Masa w położeniu bojowym: 639 kg
Długość lufy: 1 438 mm
Kąt ostrzału w płaszczyźnie pionowej: -7 do +90 stopni
Kąt ostrzału w płaszczyźnie poziomej: 360 stopni
Szybkostrzelność: 1 200 strz./min.
Obsługa: 5 żołnierzy