85 mm armata dywizyjna D-44

Armata przeciwpancerna D-44 jest przeznaczona do niszczenia pojazdów pancernych, środków ogniowych piechoty, burzenia zapór z drutu i lekkich umocnień obronnych.

Weszła na uzbrojenie WP w 1954 roku, 2 lata później rozpoczęto licencyjną produkcję seryjną, którą zakończono w 1960r. Do strzelań używa się nabojów zespolonych.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR, Polska
Wytwórca: Uralmasz - ZSRR, Huta Stalowa Wola - Polska
Czas powstania: lata 1944 - 1961
Kaliber: 85 mm
Donośność max.: 15 650 m
Ciężar w położeniu bojowym: 1 729 kg
Szybkostrzelność: 15-20 strz./min.
Obsługa: 6 ludzi
Jednego stanowiska ognia: 116 z granatem odłamkowym, 4 z pociskiem dymnym, 14 z pociskien przeciwpancernym smugowym i 6 z pociskiem przeciwpancernym smugowym podkalibrow.