122 mm haubica samobieżna 2S1 "GOŹDZIK"

Haubica 2S1 została przyjęta do uzbrojenia Ludowego Wojska Polskiego w latach 70. Do chwili obecnej jest to podstawowy typ działa w jednostkach artyleryjskich, przystosowany do wystrzeliwania pocisków odłamkowo-burzących o masie 21,76 kg, kumulacyjnych o masie 18,2 kg oraz oświetlających i dymnych.

 Haubica 251 przeznaczona jest głównie do niszczenia ogniem pośrednim środków ognio­wych,  stanowisk  dowodzenia,  umocnień polowych itp., a także ogniem na wprost celów opancerzonych.

Haubica 251, skonstruowana w ZSRR, była produkowana w Polsce w latach 1984-1994 na podstawie umowy licencyjnej. Eksponowany egzemplarz został przekazany do zbiorów muzeum przez zakłady Huta Stalowa Wola S.A. w maju 1996 r.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: ZSRR, Polska
Wytwórca: Charkowska Fabryka Traktorów - ZSRR, Huta Stalowa Wola HSW - Polska
Czas powstania: lata 1971 – 1994
Załoga: 4 ludzi;
Masa bojowa: 15,7 t;
Uzbrojenie: 1 półautomatyczna haubica kal 122 mm:
Szybkostrzelność praktyczna: 6 strz./min.;
Maksymalna donośność: 15 200 m;
Zapas amunicji: 40 szt.;
Napęd: silnik JAMZ-238N lub SW-680T o mocy 220 kW;
Prędkość jazdy: 60 km/h;
Prędkość pływania: 4,5 km/h;
Zasięg jazdy: 500 km;
Haubica produkcji: ZSRR.