Zespoły spalonowo-elektryczne (również wersja ZSE-40 z silnikiem 4-cylindrowym) były stacjonarnymi zespołami przeznaczonymi do stałej zabudowy na fundamentach, pod zadaszeniem, o konstrukcji i technologii opracowanej przez kadrę inżynieryjno-techniczną "Ursusa".