Istotą systemu była taktyczno-operacyjna rakieta balistyczna pola walki ziemia-ziemia z ładunkiem konwencjonalnym lub atomowym. Zestaw rakietowy wprowadzono w armii radzieckiej w 1967 r., kiedy zastąpił stary zestaw 9K51 z rakietą R11 (8K11).

Istotą systemu była taktyczno-operacyjna rakieta balistyczna pola walki ziemia-ziemia z ładunkiem konwencjonalnym lub atomowym 3N14. W razie wojny preferowano ładunki atomowe ze względu na małą celność rakiety. Zestaw rakietowy wprowadzono w armii radzieckiej w latach 1958-1961 i pozostawał na uzbrojeniu do 1967 r., kiedy zastąpiono go zestawem 9K72 z rakietą R17 (8K14).