Zestaw rakietowy 9K51

Istotą systemu była taktyczno-operacyjna rakieta balistyczna pola walki ziemia-ziemia z ładunkiem konwencjonalnym lub atomowym 3N14. W razie wojny preferowano ładunki atomowe ze względu na małą celność rakiety. Zestaw rakietowy wprowadzono w armii radzieckiej w latach 1958-1961 i pozostawał na uzbrojeniu do 1967 r., kiedy zastąpiono go zestawem 9K72 z rakietą R17 (8K14).

 Obie rakiety wraz z zestawem sprzętu towarzyszącego były opracowane przez Biuro Konstrukcyjne kierowane przez W.P. Makajewa. Produkowały je od 1958 r. Wotkińskie Zakłady Budowy Maszyn w Wotkino oraz zakłady kooperujące w Iżewsku i Wołgogradzie. W Wojsku Polskim stosowany od początku lat 60. w armijnych brygadach rakiet operacyjno-taktycznych (ABROT). W połowie lat 70. zastąpiono go zestawem 9K72 z rakietą R17 (8K14). W Polsce było zmagazynowanych od 180 do 250 radzieckich taktycznych ładunków atomowych. W 1992 r. brygady rakiet operacyjno-taktycznych przekształcono w pułki rakiet taktycznych, które rozwiązano w 2001 r. w ramach likwidacji wojsk rakietowych.

Dane techniczne

Rakieta 8K11 (R-11M, R-170, SS-1 a, Scud A)
Produkcja: ZSRR
Wytwórca: Wotkińskie Zakłady Budowy Maszyn w Wotkino oraz zakłady kooperujące w Iżewsku i Wołgogradzie
Wytwórca: lata 1958 - 1967
Donośność maksymalna: 200 km;
Donośność minimalna: 60 km;
Donośność gwarantowana: 170 km;
Masa startowa: 5 410 kg;
Masa głowicy: 960 kg;
Układ kierowania: niezależny bezwładnościowy z elektrolitycznym integratorem przyspieszeń wzdłużnych;
Stosowane głowice:
odłamkowo-burząca: 9N33;
Jądrowa: A-36;
chemiczna - zbiornikowa: Ekwiwalent trotylowy - 10,20,30 kt;
chemiczna - kasetowa: Ekwiwalent trotylowy - 10,20,30 kt;
Rodzaj napędu
silnik rakietowy: paliwo płynne;
paliwo zasadnicze: nafta lotnicza T-1;
utleniacz: na bazie czterotlenku azotu AK-27i;
paliwo rozruchowe: tonka TG-02;
Kaliber rakiety: 880 mm;
Długość rakiety: 10 344 mm;
Czas przygotowania rakiety do startu
z gotowości magazynowej: 260 min;
z gotowości dyżurnej: 25 min;
z nieprzygotowanego stanowiska startowego: 50 min;
Wyrzutnia 8U218 (gąsienicowa)
Masa z rakietą: 40 800 kg;
Prędkość marszu z rakietą: 35 km/h;
Podwozie: działo pancerne ISU-152K;
Wymiary w położeniu marszowym: długość -11 800 mm, szerokość - 3300 mm, wysokość - 3300 mm