Muzeum URSUSA w Warszawie

Zbiory zebrane w muzeum są skromną ilustracją tego co było produkowane w Zakładach Mechanicznych URSUS, począwszy od okresy międzywojennego a kończąc na początku lat dwutysięcznych. Do ciekawych zbiorów można zaliczyć bogate archiwum fotografii i publikacji. 

 

Muzeum URSUSA od kilku lat nie istnieje, chociaż zbiory można obejrzeć w wirtualnym muzeum. Obecnie prowadzone są prace zmierzające do reaktywowania muzeum w ramach dokumentacji dorobku przemysłowej dzielnicy Warszawa-Ursus.