Muzeum Straży Pożarnej w Warszawie

Muzeum pożarnictwa w Warszawie funkcjonuje przy Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy. Zebrane eksponaty ilustrują historie i dziedzictwo straży pożarnej w dawnej warszawie. Poza obszernymi zbiorami natury technicznej jest przygotowana wystawa ilustrująca historię miasta i życie codzienne strażaków. Można zobaczyć kolekcje hełmów strażackich nie tylko tych używanych w Polsce ale i innych państw europejskich.