152 mm haubico–armata MŁ-29

Radziecką 152 mm haubicoarmatę ciągnioną wz. 1937, skonstruował w latach 1936-1937 zespół konstruktorów pod kierunkiem F.F. Pietrowa. Wprowadzono ją do uzbrojenia w 1937 r. Były one powszechnie używane podczas II wojny światowej. Haubicoarmata jest przeznaczona do niszczenia silnych umocnień polowych i stałych, stanowisk ogniowych i dowodzenia oraz bojowych wozów opancerzonych. Jest to działo nieautomatyczne.

MŁ-29 może być wyposażona w jeden z trzech typów luf: niewzmocnioną – jednolitą, niewzmocnioną – z rurą rdzeniową wymienną lub wzmocnioną płaszczem. Lufa, z przewodem bruzdowanym o stałym kącie pochylenia bruzd, jest zakończona hamulcem wylotowym typu akcyjnego. W nasadzie zamkowej znajduje się zamek typu śrubowego, ryglowany przez obrót trzona. Do łoża dolnego zamocowano dwa rozwierane (w położeniu bojowym) ogony, zakończone lemieszem, oraz podwozie z dwoma kołami podwójnymi, szprychowymi (odlewanymi) z bandażami gumowymi i wewnętrzną amortyzacją (w starszych działach) lub dwoma kołami tarczowymi z oponami wypełnionymi masą gąbczastą. Do przewożenia haubicoarmaty służy dwukołowy przodek, wyposażony w dyszel po połączeniu z ciągnikiem i obrotnicę, na której mocuje się końce ogonów działa. W położeniu marszowym lufa z zamkiem jest odłączona od jarzma oporopowrotnika i przesunięta do tyłu. Środkiem ciągu działa mogą być średnie ciągniki gąsienicowe (m. in. w Polsce używano D-350 Mazur) lub samochody ciężarowo – terenowe. Do strzelania stosuje się naboje rozdzielnego ładowania, z ładunkami zmiennymi. W połowie lat 80-tych używane w Wojsku Polskim haubicoarmaty zostały zmodernizowane i otrzymały oznaczenie wz. 1937/1985. Przede wszystkim wyposażono je w oświetleniowo – sygnalizacyjną instalację elektryczną i przystosowane do nowego ciągnika – samochodu Kraz – 255B.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Kaliber pocisku: 152,4 mm
Masa pocisku: 46 kg
Długość działa: 8,00 m
Szerokość działa: 2,35 m
Ciężar działa: 7 270 kg
Wysokość działa: 2,27 m
Donośność: 17 230 m
Kąt ostrzału poziomego: 58 stopni
Kąt ostrzału pionowego: od -20 do +65 stopni
Obsługa: 9 żołnierzy
Szybkostrzelność: 4 strz./min.