107 mm Działo bezodrzutowe B - 11

107 mm ciągnione działo bezodrzutowe konstrukcji radzieckiej, opracowane na początku lat 50-tych. W 1954 r. wprowadzono je do uzbrojenia w ZSRR,·a w drugiej połowie lat 50-tych do Wojska Polskiego. Obecnie jest eksploatowany głównie w armiach państw azjatyckich, afrykańskich i byłego ZSRR. B-11 jest przeznaczone·do niszczenia pojazdów opancerzonych oraz do burzenia umocnień polowych i stałych. Niewzmocniona lufa z przewodem gładkim ma na wylotowej części gwint do nakręcania zaczepy, służącej do połączenia działa z ciągnikiem.

Na zaczepie tej znajdują się rękojeści do ręcznego przetaczania działa. Na lufie, w jej środkowej części, umieszczono jarzmo do przyłączenia (w położeniu marszowym) nogi przedniej podstawy do lufy oraz jarzmo czopowe, służące do połączenia lufy z podstawą i zamocowania wspornika celownika. Podczas strzału część gazów prochowych wypływa przez otwory dyszowe zapewniając tym samym efekt bezodrzutowości broni. Do ramy podstawy przymocowano dwie nogi tylne i ruchomą nogę przednią, oś z dwoma kołami uresorowanymi na wałkach skrętnych, oraz mechanizmy: kierunkowy i podniesieniowy. Pokrętło mechanizmu kierunkowego usytuowano z lewej strony działa, podniesieniowego zaś pod lufą. Do strzelania z działa stosuje się naboje: MK-11 z pociskiem·kumulacyjnym i MO-11 z pociskiem odłamkowo-burzącym. Podczas strzelania za działem powstaje strefa niebezpieczna na długości 40 m i kącie rozwarcia 900, spowodowana wypływającymi gazami prochowymi. Na dalsze odległości działo może być ciągnione z prędkością do 60 km/h, na małe zaś – przetaczane ręcznie lub przenoszone w trzech zespołach: lufa, podstawa, koła.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Kaliber pocisku: 107 mm
Masa pocisku: 8,5 kg
Długość działa: 3,56 m
Szerokość działa: 1,45 m
Ciężar działa: 305 kg
Wysokość działa: 0,9 m
Donośność: 6 650 m
Obsługa: 4 żołnierzy
Kąt ostrzału poziomego: 35 stopni
Kąt ostrzału pionowego: od -10·do +45 stopni
Szybkostrzelność: 5 strz./min.