152 mm haubica D-1

152 mm haubica ciągniona wz.1943 D-1 (dokładny kaliber 152,4 mm) została opracowana w warun­kach wojennych przez bardzo prężne biuro konstrukcyjne F. F. Piętrowa. Lufę i rodzinę amunicji rozdzielnego ładowania z ładunkami zmiennymi zaadaptowano ze 152 mm haubicy M-10 (M1938), natomiast łoże dolne i górne, kołyskę, oporopowrotnik i tar­czę ochronną ze 122 mm haubicy M-30, przy czym odpowiednio wzmoc­niono je, aby mogły przenosić zwiększone obciążenia występujące pod­czas strzału. W ten sposób powstało bardzo udane działo). Dzięki niewielkiej masie haubica była bardziej manewrowa, a pod względem donośności pocisku wynoszącej 12400 m·<br />i zdolności rażenia amunicji, odpowiadała cięższym konstrukcjom tego typu.

Haubica D-1 pozostawała na uzbrojeniu w niektórych państwach byłego Związku Radzieckiego i byłego Układu Warszawskiego,·<br />a także Chin, Iraku, Kuby i Egiptu.

Do strzelania z D-1 stosowano pociski odłamkowo-burzące, oraz wiele innych pocisków, w tym: dymny oraz chemiczny. Do burzenia obiektów ufortyfikowanych stosowano się pociski przeciwbetonowe, a celów opancerzonych – kumulacyjne.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Kaliber pocisku: 152 mm
Masa pocisku: 46 kg
Ciężar działa: 3 600 kg
Szerokość działa: 1,99 m
Długość działa: 7,56 m
Długość lufy: 4,2 m
Donośność: 12 400 m
Prędkość początkowa pocisku: 508 m/s
Kąt ostrzału poziomego: 35 stopni
Kąt ostrzału pionowego: od -30 do 63,5 stopnia
Obsługa: 7 żołnierzy