122 mm haubica M-30

122 mm haubica ciągniona wz.1938 M-30 (dokładny kaliber 121,92 mm), jest bardzo starym działem, bowiem jego produkcję seryjną uruchomiono w Związku Ra dzieckim w 1939 roku. Haubica była intensywnie eksploatowana przez jednostki artyleryjskie Armii Czerwonej w okresie II wojny światowej, podczas której wyprodukowano tysiące egzemplarzy tej broni. Mimo upływu lat działo nadal występuje (w prawie niezmienionej formie) w uzbrojeniu armii wielu państw, zarówno w ich jednostkach liniowych, jak i rezerwowych lub szkolnych. Produkcję haubic M-30 zakończono w Związku Radzieckim, ale jest jeszcze wytwarzana w Chi nach pod oznaczeniem Typ 54 i Typ 54-1.

M-30 jest typowym przykładem haubicy ciągnionej zbudowanej w klasycznym układzie konstrukcyjnym. Wyposażono ją w: łoże dolne z dwo ma rozkładanymi ogonami, tarczę ochronną z ruchomym środkowym segmentem i krótką lufę długości 23 kalibrów, bez hamulca wylotowego. Ogony wyposażono w podwójne lemiesze: na grunt miękki (używane w lecie) i na twardy (używane w zimie). Dwa duże, peł ne koła mają opony wypełnione gumą gąbczastą.

Podstawowym rodzajem pocisku wystrzeliwanego z haubicy jest pocisk odłamkowo-burzący o masie 21,76 kg i donośności 11 800 m. Do zwalcza nia celów opancerzonych stosuje się natomiast pociski kumulacyjne BP--463 o teoretycznej zdolności przebijania pancerza grubości 200 mm z maksymalnej odległości strzelania wynoszącej 630 m. Obecnie BP-463 są raczej rzadko stosowane, a nowszym pociskiem kumulacyjnym jest stabilizowany brzechwowe BK-463.

Haubica M-30 znajduje się w uzbrojeniu Wojska Polskiego od 1943 ro ku, początkowo w wersji wz.1938, a od 1985 roku w wersji zmodernizo wanej, jako wz. 1938/1985. Przez kilka lat była produkowana przez polski przemysł zbrojeniowy.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR ,Polska
Kaliber działa: 122 mm
Ciężar działa: 2 450 kg
Długość lufy: 2,8 m
Długość działa: 5,9 m
Szerokość działa: 1,97 m
Maksymalna donośność: 11 800 m
Prędkość początkowa pocisku: 515 m/s
Ciężar pocisku: 21,8 kg
Obsługa: 8 żołnierzy
Kąt ostrzału poziomego: od - 3 ·do + 63 stopni
Kąt ostrzału pionowego: 49 stopni