122 mm haubica samobieżna 2S1 - Goździk

122 mm haubicę samobieżną 2S1 opracowano w końcu lat sześćdziesiątych i wprowadzono do uzbrojenia Armii Radzieckiej w 1972 roku. Zachodni obserwatorzy po raz pierwszy przekonali się o jej istnieniu w 1974 roku. Działo samobieżne 2S1 to najliczniej produkowane działo w ZSRR i krajach Układu Warszawskiego (wyprodukowano ponad 10 000 sztuk), przeznaczone do wykonywania wielu zadań bojowych. W Polsce wprowadzono je na uzbrojenie w latach siedemdziesiątych), oraz było ono produkowane na licencji przez kilka lat w Hucie Stalowa Wola. Obecnie działo to jest podstawowym środkiem ogniowym polskich jednostek artyleryjskich.

Haubica 2S1 ma klasyczny układ konstrukcyjny i stosunkowo niską syl­wetkę. Zbudowano ją na wydłużonym podwoziu gąsienicowego trans­portera opancerzonego MTLB i uzbrojono w zmodernizowane działo ze 122 mm haubicy ciągnionej D-30. W umieszczonej z tyłu kadłuba wieży, zamontowano działo o symbolu 2A31 wyposażone w: przedmuchiwacz przewodu lufy, dwukomorowy hamulec wylotowy i zamek klinowy o pio­nowym ruchu klina. Ponadto w wieży znajdują się stanowiska dla trzech żołnierzy z czteroosobowej załogi (stanowisko mechanika-kierowcy znaj­duje się z przodu kadłuba, po lewej stronie) i zmechanizowany układ za­silania amunicją, który zapewnia prowadzenie ognia szybkostrzelnością od 5 do 8 strz./min.

Do strzelania stosuje się naboje rozdzielnego ładowania, przede wszystkim z pociskiem: odłamkowo-burzącym, dymnym i kumulacyjnym stabilizowanym brzechwowe. Po­nadto dostępne są naboje z pociskami: z dodatkowym napędem rakieto­wym (o zasięgu do 21 900 m), agitacyjne, kasetowe i oświetlające. Goździk" przewozi 40 sztuk amuni­cji, jednak podczas przygotowania działa do pływania liczbę nabojów na­leży ograniczyć do 30.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR, Polska
Kaliber pocisku: 122 mm
Masa pocisku: 21,8 kg
Ciężar działa: 15 700 kg
Szerokość działa: 2,85 m
Długość działa: 7,26 m
Wysokość działa: 2,72 m
Donośność: 12 400 m
Zasięg jazdy: 500 km
Kąt ostrzału poziomego: 360 stopni
Kąt ostrzału pionowego: od -3 do 70 stopni
Obsługa: 4 żołnierzy