120 MM Granat moździerza wz. 1938-1943

Nabój do 120 mm moździerza składa się granatu (pocisku), zapalnika, ładunku zasadniczego oraz ładunków dodatkowych. Sam granat składa się ze skofupy. brzechwy, wkrętki z pobudzaczem oraz ładunku kruszącego. Skorupa granatu jest stalo-żełiwna, a części o największej średnicy, znajdują się zgrubienia środkujące, zapewniające odpowiedni luz między granatem a lufą oraz prawidłowe jego położenie podczas ruchu po strzale. Na zgrubieniu środkującym znajdują się wy­żłobienia zapewniające przedostawanie się gazów miedzy granatem a lufą. W głowicy granatu jest otwór gwintowany na zapalnik. Na tył skorupy nakręcona jest brzechwa. Zapewnia ona statecz­ność toru lotu pocisku. Do trzonu brzechwy wkłada się ładunek zasadniczy. Trzon posiada otwory ogniowe do ujścia gazów prochowych w czasie spalania ładunku zasadniczego. Na trzon nakłada się również zewnętrzne ładunki dodatkowe. Cała skorupa wypełniona jest ładunkiem kruszącym.

Ładunki zasadnicze służą do zapalenia ładunków dodat­kowych oraz stanowią podstawowy ładunek miotający. Składa się on z tekturowej łuski z dnem mosiężnym, w którym jest umieszczona spłonka. Wewnątrz łuski znajduje się proch przykryty przybitkami.

Ładunki dodatkowe służą do zwiększenia prędkości gra­natu w zależności od wymaganej donośności. Maja one jedna­kową masę i umieszczone są w prostokątnych woreczkach, wykonanych z tkaniny. Nakłada się je na trzon brzechwy poci­sku i umocowuje za pomocą sznurków. Są one pakowane po cztery lub sześć w specjalnym opakowaniu składającym się tekturowych pudełek owiniętych papierem smołowanym lub w paczkach podwójnie owiniętych papierem smołowanym.