Parowóz serii Pt47 nr 104

Parowozy tej serii budowano od 1947 roku na podstawie zmodernizowanej dokumentacji technicznej przedwojennego polskiego parowozu serii Pt31. Do 1951 roku wyprodukowano 180 tych lokomotyw, w tym 120 w zakładach FABLOK w Chrzanowie i 60 w zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu. Jest to najsilniejszy polski parowóz pośpieszny i jednej z najlepszych w Europie, przeznaczony do obsługi dalekobieżnych pociągów pasażerskich. 99 parowozów tej serii wyposażono w mechaniczny podajnik węgla, tzw. stocker. Parowóz nr 104 zbudowano w 1949 roku.

Po wycofaniu z eksploatacji przekazano go w 1994 roku do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, gdzie jest eksponowany na wystawie zabytkowego taboru.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poznań
Czas powstania: 1949 rok
Układ osi: 1’D1’
Seria tendra: 32D74 (34D48, 33D48)
Prędkość maksymalna: 110 km/h
Moc: 1 472 kW (2 000 KM)
Nadciśnienie pary w kotle: 1,5 MPa (15 at)
Masa parowozu: 178,1 t